Termeni si conditii

Kendra Studio se angajează să protejeze confidențialitatea utilizatorilor și să le ofere o experiență garantata. Politică noastra de confidențialitate expune modul de colectare și folosirea a datelor personale adunate prin intermediul site-ului.

Prin utilizarea site-ului nostru sunteți de acord cu colectarea, prelucrarea și transferul datelor dvs., in conformitate cu această politică de confidențialitate.
Dacă nu sunteti de acord ca datele dvs. să fie colectate si utilizate conform descrierii acestei politici, ne puteți scrie la adresa de contact hello@kendrastudio.ro
Informațiile colectate pe site sunt stocate în Uniunea Europeana si sunt supuse Regulamentului 679/2016.

Cum folosim datele pe care le colectam

Datele pe care le colectam le soclicitatm direct de la dvs. cand ne contactati telefonic pentru stabilirea unei intalniri cu noi, sunt urmatoarele: nume, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon.

Informațiile dvs. vor fi folosite de Kendra Studio în scopul desfasurarii unei relatii de colaborare privind prezentarea ofertelor, comercializarea produselor si prestarea de servicii.

În urma prezentarii la punctul nostru de lucru, pentru intalnire, negociere cumparare si/sau vanzare de produse Kendra Studio va colecta, prelucra și stoca date despre dumneavoastra, date ce sunt relevante relatiei de colaborare.

Cine poate avea acces la informațiile dvs.

Kendra Studio poate fi uneori nevoit să divulge informațiile dvs. unor terțe părți, cum ar fi autoritățile locale, instanțele judecătorești și tribunale, organismele de reglementare în sensul respectării legilor sau ca răspuns la o procedură legală.
De asemenea, vom transmite tertilor datele dacă avem consimțământul dumneavoastră sau pentru a detecta, a preveni sau a aborda în alt mod fraude, breșe de securitate sau probleme tehnice sau pentru a ne proteja împotriva încălcării drepturilor de proprietate sau împotriva încălcării siguranței firmei Kendra Studio sau in cazurile prevăzute de lege.

Minori

Site-ul Kendra Studio nu este destinat și nu strange cu bună știință date de la copiii sub 18 ani.

Organismele publice

Vom dezvălui datele dvs cu caracter personal doar organismelor publice, dacă acest lucru este cerut de lege. Societatea va răspunde solicitărilor din partea instanțelor judecătorești, organelor de aplicare a legii, agențiilor de reglementare și altor autorități publice ,  care pot include astfel de autorități şi din afara țării de reședință.

Furnizorii de servicii externi

Daca este necesar, vom angaja alte persoane fizice sau companii să îndeplinească sarcini care contribuie la serviciile noastre, în numele nostru, în cadrul acordurilor de prelucrare a datelor furnizate pentru care v-ați dat consimțământul explicit. Vom partaja sau pune la dispoziţie furnizorilor externi de servicii datele necesare pentru a procesa solicitările dumneavoastră. Aceste date nu pot fi folosite de aceştia pentru scopurile lor sau pentru terțe părți. Kendra Studio isi obliga, prin contract , furnizorii de servicii externe să respecte confidențialitatea datelor cu caracter personal.

Cât timp vom păstra datele cu caracter personal?

Cu excepţia cazului în care vă opuneţi prelucrării datelor cu caracter personal de către noi și / sau solicitaţi ștergerea datelor dvs personale, se aplică următoarele perioade de retenție, în conformitate cu politica noastra privind retenţia de date,  pentru următoarele categorii de date cu caracter personal:

  • Stocam datele cu caracter personal  nu mai mult decât este necesar pentru motivul pentru care solicitat sau pentru a respecta legea .
  • Datele clientilor si furnizorilor vor fi pastrate cel putin 10 ani, pentru a putea demonstra fiscal operatiunea de plata a serviciilor prestate.

Drepturile utilizatorilor nostri

Kendra Studio va respecta drepturile dvs individuale și se va ocupa in mod corespunzator doar de interese.

Utilizatorii site-ului nostru au drepturi legale specifice cu privire la datele cu caracter personal pe care le strangem de la dvs.

Dreptul de retragere a acordului dat

Vă puteți retrage, în orice moment, acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Dreptul la rectificare

Păstram datele cu caracter personal complete, exacte si de actualitate, pe baza celor mai recente informații furnizate de dvs. Puteți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care vă privesc.

Dreptul la restricție

Restrictia este posibila dacă prelucrarea este ilegală și solicitaţi acest lucru sau contestaţi exactitatea datelor cu caracter personal.

Deasemenea daca dvs solicitaţi datele pentru constatarea sau apărarea unui drept iar noi nu mai avem nevoie de ele, sau vă opuneţi prelucrării în perioada în care verificăm dacă motivele noastre legitime au întâietate faţă de ale dvs.

Dreptul de acces

Ne puteți solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, si anume informații cu privire la ce categorii de date cu caracter personal avem, pentru ce sunt folosite, de unde le-am adunat, dacă nu sunt colectate direct de la dvs și cui i-au fost dezvăluite ( dacă este cazul). Puteți obține, gratuit, un exemplar de la noi. Pentru fiecare exemplar suplimentar conţinând datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs, ne rezervam dreptul de a percepe  taxă.

Dreptul la portabilitate

Vom transfera datele cu caracter personal, la cerere, către un alt operator, acolo unde este posibil dpdv tehnic, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul dvs. Astfel, puteţi solicita să vă transferăm datele direct către operatorul specificat.

Dreptul la ștergere

Puteți obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal, avand dreptul de a vă opune prelucrării ulterioare sau datele nu ne mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate.

Cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care necesită prelucrarea de către noi, pentru cerințele legale de păstrare a datelor sau exercitarea sau apărarea unui drept.

Dreptul de opoziție

Puteti sa va opuneti prelucrarii datelor cu caracter personal in condiția in care prelucrarea nu se bazeaza pe consimțământul dumneavoastră, ci pe interesele noastre legitime sau cele ale unei terțe părți. Astfel, datele cu character personal nu vor fi procesate, dacă nu putem demonstra motive întemeiate, legitime și un interes major pentru prelucrarea sau apărarea unui drept.

In cazul in care vă opuneţi prelucrării, vă rugăm să specificați dacă doriți ștergerea datelor cu caracter personal sau restricţia prelucrării acestora de către noi.

Dreptul de a depune o plângere

În cazul unei  încălcări a legislației în vigoare privind confidențialitatea, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor în țara în care locuiți sau unde a avut loc încălcare.

De retinut

Vom încerca să îndeplinim cererea în termen de 30 de zile, dar perioada poate fi prelungită din alte motive precum complexitatea solicitării sau dreptul legal.

În anumite situații, din cauza prevederilor legale, este posibil să nu putem să vă acordăm acces la toate sau parte din datele cu caracter personal. In cazul refuzului solicitarii de acces, va vom transmite motivul.

În unele situatii, datorita elementelor de identificare furnizate în cererea dumneavoastră, este posibil să nu putem face cautarea datele cu caracter personal. În astfel de cazuri, daca nu furnizați informații suplimentare care să permită identificarea dumneavoastră, nu suntem în măsură să dăm curs solicitării dvs. de a exercita drepturile legale așa cum sunt descrise în această secțiune.

Exercitarea drepturilor dvs legale

Pentru a vă exercita drepturile legale, vă rugăm să contactați Responsabilul nostru cu Protecția Datelor, în scris sau sub formă de text, scriind un email la hello@kendrastudio.ro sau la numarul de telefon 0726 015 696